top of page

PROCEDURA PRZYJĘĆ PACJENTÓW ZWIĄZANA
Z PANDEMIĄ COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA OD 18.05.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z występowaniem wirusa SARS-Cov-2 nadrzędnym celem jest maksymalne zminimalizowanie zagrożenia. Zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Ministerstwo Zdrowia zostały wprowadzone specjalne procedury bezpieczeństwa do których muszą stosować się wszyscy pacjenci.


Pacjenci, którzy będą mieli wyznaczony termin wizyty, proszeni są o zwrócenie uwagi na obecny stan zdrowia – należy sprawdzić czy nie występują objawy przeziębienia takie jak: podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, dreszcze. W trosce o innych pacjentów osoby z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów przeziębienia proszę o kontakt w celu przełożenia wizyty!

INFORMACJA ORGANIZACYJNA DLA PACJENTÓW

1. Rejestracja wizyty dostępna jest tylko drogą telefoniczną (od pn do pt, w godzinach od 10:00 do 18:00)
i e-mailową: 666 855 221, rejestracja@centrumvitalfit.com 
(NIE UMAWIAMY WIZYT OSOBIŚCIE W GABINECIE!)


2. Potwierdzenie umówienia wizyty pacjenta będzie poprzedzone telefonicznym wywiadem dotyczącym obecnego stanu zdrowia oraz wywiadem epidemiologicznym;


3. Przed zaplanowaną wizytą, najpóźniej na 2 dni wcześniej proszę o odesłanie wszystkich niezbędnych formularzy oraz pełnej dokumentacji medycznej w jednej wiadomości mailowej na adres: rejestracja@centrumvitalfit.com


4. Przed wizytą konieczna jest przedpłata na konto. Plany żywieniowe będą możliwe do opłacenia na miejscu,
ale proszę o ograniczenie płatności gotówką.


5. Przyjście na wizytę odbywa się tylko na wyznaczoną godzinę (z uwagi na konieczność dezynfekcji nie ma możliwości wejścia i przebywania w gabinecie przed wyznaczoną godziną wizyty, brak możliwości przebywania
w poczekalni);


6. Przyjście na wizytę jest możliwe tylko i wyłącznie samodzielnie, bez osób towarzyszących (osoby towarzyszące nie mogą przebywać w poczekalni);


7. Wizyty dzieci oraz osób niepełnosprawnych odbywają się pod opieką tylko jednego opiekuna;


8. Przed wejściem do gabinetu od każdej osoby wymagana jest dezynfekcja dłoni, dozownik z płynem do dezynfekcji jest dostępny przy głównych drzwiach wejściowych;


9. Pacjenci są proszeni o zaopatrzenie się w dodatkową maseczkę jednorazową, którą założą przed wejściem
do gabinetu, a następnie wyrzucą po opuszczeniu gabinetu;


10. Przed realizacją wizyty u każdego pacjenta i opiekuna zostanie przeprowadzony rutynowy pomiar temperatury ciała;


11. Realizacja wizyty odbywa się pod warunkiem stwierdzenia braku przeciwwskazań, czyli na podstawie ww. badania oraz wyniku analizy ankiety epidemiologicznej;


12. Po każdej wizycie przeprowadzana jest dokładna dezynfekcja całego gabinetu (w tym łazienki, pomieszczenia socjalnego) z użyciem środków dezynfekujących, przeprowadzane jest również dodatkowe wietrzenie pomieszczeń;

13. Pacjentom będącym w grupie podwyższonego ryzyka (np. pacjenci onkologiczni) rekomenduję konsultacje online, które zostają na stałe w ofercie gabinetu i pozostają kwestią wyboru.

bottom of page